Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

21 Chceli Ho teda vziať na loď, a loď hneď pristála pri zemi, ku ktorej sa plavili.