Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

19. kapitola

34 ale jeden z vojakov prebodol Mu kopijou bok, a hneď vy šla krv a voda.