Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

19. kapitola

28 Potom vidiac, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal Ježiš: Žíznim!