Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

14 On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám.