Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

15. kapitola

7 ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.