15. kapitola

17 Prikazujem vám, aby ste sa milovali.