15. kapitola

12 To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.