Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

19 Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť.