Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

16 A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky -