Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

Pán potešuje učeníkov

1 Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!