Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

43 A keď to povedal, zavolal silným hlasom: Lazár, poď von!