Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

35 A Ježiš zaplakal.