Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

1. kapitola

3 Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.