Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Trpezlivosť v súžení

7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ajhľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa.
8 Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod!