Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

17 A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.