Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Vytrvalosť v skúškach

2 Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania,
3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. 4 Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok.