1. kapitola

Vytrvalosť v skúškach

2 Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania,