Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

19 Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu.