Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

18 Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení.

Pravá pobožnosť

Vedzte, bratia moji milovaní: