Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

6 Ja som však povedal: Ach, Pane, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý.