Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.