Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

60. kapitola

Budúca sláva Sionu

1 Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.