Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

25 Radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu,