Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

19 Tak uvažoval totiž, že Boh môže vzkriesiť aj z mŕtvych. Preto ho aj dostal späť; a to je podobenstvo.