11. kapitola

Svedkovia viery

1 Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme.