Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

24 Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blýskavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.