Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

15 Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.