Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

1 Tak boli dokončené nebesá i zem a všetky ich voje.