Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

2 Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním.