Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Povolanie Abráma a jeho púť do Kanaánu

1 Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.