Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

31 A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno: šiesty deň.