Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

9 V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať.