Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

19 Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.