Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

3 nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba,