Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

20 Veď nemám nikoho iného, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa staral o vás,