Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

9 A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti,