Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

6 A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.