Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Apoštolova vďaka

3 Pri každej rozpomienke na vás,
4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, ďakujem svojmu Bohu, 5 že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz.