Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

11 naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu.