Dve percentá (2 %)

1. kapitola

11 naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu.