Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

12 Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.