Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

19 aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia, 20 pre ktoré som poslom v putách, aby som ho otvorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť.