Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

16 Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka.