5. kapitola

31 Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo.