Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

3 Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých;