Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

29 Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev;