Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

5. kapitola

26 aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo,