Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Kresťanská domácnosť

21 Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej:
22 ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela. 24 Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.