Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.