Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

32 Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.