Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

29 Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie.